Reinhold Ekholmin säätiö

Reinhold Ekholmin säätiö on perustettu vuonna 1974 kuolleen Reinhold Ekholmin testamentin pohjalta. Reinhold Ekholm toimi suomen ja latinan kielen opettajana Nya svenska läroverket -koulussa Helsingissä (Lärkan).

Säätiö perustettiin 18.12.1981. Sen hallituksen valitsee Klassillis-filologinen yhdistys ry. vuosikokouksessaan. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Säätiö on perustamisestaan lähtien jakanut apurahoja testamentin tekijän tahdon mukaisesti vähävaraisille nuorehkoille mieshenkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta latinan kielessä ja kirjallisuudessa ja jotka ovat suorittaneet latinan kielen syventävät opinnot (entinen latinan laudatur).

Nykyisin säätiö jakaa vuosittain apurahan, joka on suuruudeltaan noin 9 000 euroa. Hakuaika on maaliskuussa. Apurahasta ilmoitetaan Tutkimusrahoitustiedotuksen Aurora-tietokannassa.